Muğla Arkeoloji ve Kültür Sempozyumu

Düzenleme Kurulu


Doç. Dr. Işıl ARIKAN SALTIK
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Doç. Dr. Hüseyin ÇEKEN 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Levent KARADAĞ
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi İnci TÜRKOĞLU
Pamukkale Üniversitesi

Dr. Nihal DURNAGÖLÜ
Muğla Müzesi Yatağan Termik Santrali Kurtarma Kazıları

Arş. Gör. Tunç SEZGİN
Pamukkale Üniversitesi

Faruk ERİN
Yatağan Termik Santrali Maden Direktörlüğü Ölçü Kontrol Müdürü

Lütfi EKİNCİ
Muğla Müzesi


Mustafa ÇİMEN
Muğla Müzesi Yatağan Termik Santrali Kurtarma Kazıları