Muğla Arkeoloji ve Kültür Sempozyumu

Sempozyum Konuları


Muğla sınırları içerisinde yapılan kazı ve yüzey araştırmaları, tarihi ve kültürel alanlar ve il genelinden kültür tarihine dair konular kabul edilecektir.

Arkeoloji

Tarih

Edebiyat

Antropoloji

Restorasyon

Deprem

Epigrafi

Numizmatik

Efsaneler

Tıp Tarihi

Arkeometri